QuikRead

Systém QuikRead je kompaktní, přenosný a snadno použitelný POCT
systém, který přináší laboratoř na vaše pracoviště. QuikRead je
diagnostický přístroj pro stanovení více analytů a používá se v sektoru
zdravotní péče ve více než 40 zemích světa. Výsledky jsou zřetelně a
jasně zobrazeny na displeji, což eliminuje jakoukoli nejistotu
vztahující se k jejich interpretaci.


Systém QuikRead poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky bez zpoždění v
důsledku laboratorní analýzy vzorků, čímž vám pomáhá přijímat správná
rozhodnutí při vyšetřování pacienta.


Připojte váš QuikRead ke zdravotnickému informačnímu system pro bezpečné nahrávání a ukládání dat pro budoucí použití.

Zaujaly vás produkty?

Zaujaly vás produkty?