Antimikrobiální rezistence a CRP

Antimikrobiální rezistence a CRP

POC testování CRP pomáhá při léčbě respiračních infekcí a v boji proti antimikrobiální rezistenci

Antimikrobiální rezistence je celosvětovou zdravotní hrozbou

Antimikrobiální rezistence (AMR) je schopnost mikroorganismů, včetně bakterií, virů, hub a parazitů, odolávat léčbě. Ve většině případů se AMR konkrétně týká antibiotické rezistence, ke které dochází, když si bakterie vyvinou odolnost proti účinkům antibiotik. Antibiotika jsou nejdůležitějšími léky k léčbě bakteriálních infekcí. Nadměrné a nesprávné používání antibiotik způsobilo rozvoj bakterií rezistentních proti antibiotikům, které významně ohrožují veřejné zdraví. Antimikrobiální rezistence (AMR) byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) prohlášena za jednu z deseti největších současných globálních zdravotních hrozeb.1

Bez preventivních opatření může AMR nakonec způsobit více úmrtí než rakovina

V současné době AMR způsobuje 1,3 přímých a téměř 5 milionů nepřímých úmrtí ročně2. Pokud by se rezistence na antibiotika dále rozvíjela a šířila, odhaduje se, že do roku 2050 zemře na infekce související s AMR každý rok 10 milionů lidí, což bude více než umrtí na rakovinu za rok3. Nárůst rezistence na antibiotika může změnit mnoho běžných, léčitelných infekcí v život ohrožující onemocnění. AMR dále způsobuje významnou ekonomickou zátěž jak pro systém zdravotní péče, tak pro jednotlivce. Pacienti s AMR vyžadují delší pobyt v nemocnici, častěji se u nich vyskytnou závažné nežádoucí reakce na léky a mohou trpět ztrátou financí v důsledku déletrvajících onemocnění3.

Nadužívání antibiotik způsobuje AMR

Přibližně 80-90 % všech antibiotik používaných ve zdravotnictví je předepisováno v primární péči4, přičemž nejčastějším důvodem návštěvy zdravotnického zařízení jsou respirační infekce 5,6. Většina antibiotik se používá k léčbě respiračních infekcí, ačkoli přibližně 90 % respiračních infekcí je virového původu nebo samovolně odezní6. Léčba virových a samovolně odeznívajících infekcí antibiotiky nepřináší pacientům žádný klinický prospěch, ale podporuje rezistenci na antibiotika.

Hlavním faktorem, který způsobuje rozvoj AMR, je nadužívání antibiotik. Odhaduje se, že je 50 % antibiotik předepsáno zbytečně nebo nesprávně7. I v dnešní době jsou antibiotika předepisována bez diagnostického potvrzení bakteriální infekce, pouze na základě symptomů pacienta. Rychlé, kvantitativní point of care vyšetření C-reaktivního proteinu (CRP) může vést k efektivnímu předepisování antibiotik a zlepšit léčbu respiračních infekcí.

Diagnostická nejistota a chybné povědomí o antibiotikách jsou klíčovými faktory, které vedou k nadměrnému užívání antibiotik

Na politiku předepisování antibiotik v různých zemích má vliv několik faktorů, jako jsou kulturní představy o nemocech, socioekonomické faktory a mylné povědomí o antibiotikách. Hlavní příčinou nadměrného předepisování antibiotik je však diagnostická nejistota lékařů po celém světě 8. Často je obtížné odlišit těžké a mírné infekce, které samovolně odezní. Aby se minimalizovalo riziko pro pacienty, jsou antibiotika podávána jen pro jistotu. Pacienti také často žádají antibiotika, i když nejsou potřeba. Pokud se diagnostická nejistota spojí s požadavkem pacienta na antibiotika, dochází snadno k jejich nadměrnému předepisování9.

Rychlé a kvantitativní POC testování CRP má významnou roli pro správné a udržitelné používání antibiotik

Optimalizace používání antibiotik ve zdravotnictví je klíčem k boji proti AMR. Předepisování antibiotik by se mělo nejen snížit, ale také poskytovat pacientům, kteří mají z léčby prospěch. Rychlé a přesné POC testování CRP hraje důležitou roli pro správné užívání antibiotik10. Point of care (POC) testování C-reaktivního proteinu (CRP) před předepsáním antibiotik má několik výhod, které pomáhají v boji proti AMR:

 • Testy jsou přesné, cenově dostupné a snadno použitelné jen s malým objemem vzorku
 • Rychlé výsledky jsou okamžitě k dispozici během vyšetření pacienta, zvyšují diagnostickou jistotu a pomáhají při rozhodování o léčbě, zda jsou antibiotika nezbytná, či nikoli
 • Významné snížení nadbytečné spotřeby antibiotik u infekcích dýchacích cest, aniž by bylo ohroženo zdraví pacienta11-13
 • Výsledky CRP lze využít jako pomůcku při vysvětlování pacientovi, proč antibiotika není třeba podat. Efektivní komunikace zvýší také spokojenost pacientů14

POC testování CRP před předepsáním antibiotik podporuje antimikrobiální dohled a udržitelné zdravotnické postupy

Literatura

 1. World Health Organization (WHO). Antimicrobial resistance. Available at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance...
 2. Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet 2022; 399:629-655.
 3. O’Neill J. Review on Antimicrobial Resistance. Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations, 2016.
 4. Hay AD. Antibiotic prescribing in primary care. BMJ 2019; 364:l780.
 5. Petersen I et al. Antibacterial prescribing in primary care. J Antimicrob Chemother 2007; 60 Suppl 1: i43-47.
 6. Bjerrum L et al. Health Alliance for Prudent Prescribing, Yield and Use of Antimicrobial Drugs in the Treatment of Respiratory Tract Infections (HAPPY AUDIT). BMC Fam Pract 2010; 11:29.
 7. CDC. Antibiotic Use in the United States, 2017: Progress and Opportunities.
 8. Harbarth S, Samore MH. Antimicrobial resistance determinants and future control. Emerg Infect Dis 2005; 11:794-801.
 9. European Commission. Special Eurobarometer 445: Antimicrobial Resistance. European Commission; Brussels, Belgium: 2016
 10. Gentile et al. The role of CRP POC testing in the fight against antibiotic overuse in European primary care: Recommendations from a European Expert Panel. Diagnostics 2023; 13:320.
 11. Aabenhus R et al. Biomarkers as point-of-care tests to guide antibiotics in patients with acute respiratory infections in primary care. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014; 11:CD010130.
 12. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9):CD012252.
 13. O'Brien K et al. C-reactive protein point-of-care testing (CRP POCT) to guide antibiotic prescribing in primary care settings for acute respiratory tract infections (RTIs). Rapid assessment on other health technologies using the HTA Core Model for Rapid Relative Effectiveness Assessment. EUnetHTA Project ID: OTCA012, 2019.
 14. Strumann C et al. Communication training and the prescribing pattern of antibiotic prescription in primary health care. Plos One 2020; 15(5): e0233345