Aidian Oy, odštěpný závod CZ. Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR

Aidian Oy, odštěpný závod CZ. Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR

POCT:

Molekulární biologie:

RNDr. Kateřina Vaňková, Ph.D.

konzultant – specialista pro molekulární biologii
katerina.vankova@aidian.cz +420 602 277 015

Produkty hygieny:

Mgr. Monika Neužilová

konzultant – specialista pro imunologii
monika.neuzilova@aidian.cz +420 602 387 718