Brand image

Monitorování hygieny

Vysoká úroveň hygieny je důležitá v různých prostředích, například v potravinářských výrobních zařízeních, nemocnicích a továrnách. Testy pro monitorování hygieny umožňují společnostem i institucím detekovat proteinové zbytky anebo mikrobiální kontaminaci. Řádná kontrola hygieny jednak zabraňuje šíření infekcí, ale také se lze vyhnout přerušení výroby z důvodů mikrobiální kontaminace.