Firemní kultura

Firemní kultura

Základním kamenem naší kultury je pozitivní týmová práce, otevřená atmosféra a vzájemná důvěra. Naše strategie i kultura směřují k „jednotné společnosti Aidian“. Jsme hrdí na naši společnost a na naše finské kořeny. Chceme být nejlepší ve svém oboru. Naše práce nás baví.

Naše firemní kultura

Základním kamenem naší kultury je pozitivní týmová práce, otevřená atmosféra a vzájemná důvěra. Společně pracujeme na smysluplném cíli zlepšit zdraví a pohodu lidí na celém světě i pro budoucí generace.

Podstatou naší práce jsou stejné hodnoty, které spojují všechny zaměstnance. Naše strategie i kultura směřují k „jednotné společnosti Aidian“. Každý zaměstnanec společnosti Aidian má stejné možnosti uspět a rozvíjet se ve své vlastní práci.

Jednou z našich hodnot je vzájemná důvěra a respekt, proto chceme jednat tak, abychom si navzájem důvěřovali a uznávali svou práci. To vytváří základ pro spolupráci a umožňuje nám vyvíjet nové inovace. Klademe maximální důraz na kvalitu, která je základem naší práce.

Vážíme si otevřené kultury, kde se cení každý názor. Usilujeme o neustálé zlepšování, s cílem poskytnout kvalitní znalosti pro správné rozhodnutí v pravý čas. To platí jak pro řešení, která poskytujeme našim zákazníkům, tak i pro náš vlastní způsob práce. Podporujeme nové nápady na zlepšení našich procesů – nápad měsíce je pravidelně oceňován.

Jsme hrdí na naši společnost a na naše finské kořeny. Chceme být nejlepší ve svém oboru. Naše práce nás baví.

Naši zaměstnanci popsali naši firemní kulturu takto:

My

 • práce nás baví
 • jsme hrdí na naši společnost
 • pracujeme v přátelské a pozitivní atmosféře, okořeněné kapkou dobrého smyslu pro humor
 • oceňujeme přístup zaměřený na vlastní potřebu a na řešení
 • oceňujeme otevřenou kulturu, odlišné názory a plochou organizaci
 • usilujeme o nalezení nejlepších lidí, kteří odpovídají naší kultuře

Svou kulturu vytváříme každý den svými vlastními činy a tím, jak spolupracujeme. Společně můžeme dosáhnout čehokoli!

Hodnoty

 • Zaměření na zákazníka
 • Vzájemná důvěra a respekt
 • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
 • Inovace
 • Výsledky