Životní prostředí

Životní prostředí

Jsme odhodláni neustále zlepšovat svou výkonnost a aktivně snižovat náš dopad na životní prostředí. Sběr dat a vyhodnocování ukazatelů je pro nás důležitým nástrojem ke sledování a zlepšování naší výkonnosti.

Naše aktivity pro snižování dopadu na životní prostředí

Aidian Sustainability Environment

Enviromentální odpovědnost společnosti Aidian

Systém ochrany životního prostředí ve společnosti Aidian je postaven na požadavcích stanovených v environmentální normě ISO 14001. Naším cílem je aktivní snižování dopadu činnosti firmy na životní prostředí a rozpoznání nejvýznamnějších ekologických aspektů našeho podnikání. Tyto aspekty se týkají spotřeby surovin, energie a vody, emisí do odpadních vod a množství odpadu vytvořeného našimi provozy. Záležitosti týkající se životního prostředí průběžně měříme a sledujeme.

Měření naší výkonosti je zásadní pro řízení udržitelnosti a sledování vývoje. Na základě požadavků stanovených v místních a místně specifických povoleních k ochraně životního prostředí jsou některé sledované položky povinné. Úřady pro životní prostředí a chemickou bezpečnost jsou příklady externích institucí, kterým poskytujeme následná regulační data o našem environmentálním chování. Sběr dat a vyhodnocování ukazatelů je pro nás důležitým nástrojem ke sledování a zlepšování naší vlastní výkonnosti.