Zdraví

Zdraví

Při všech činnostech je pro společnost Aidian hlavním cílem bezpečnost pacientů, proto pracujeme na zajištění bezpečnosti našich produktů po celou dobu jejich životnosti. Prostřednictvím našich produktů podporujeme efektivní a plynulou zdravotní péči a účastníme se boje proti antimikrobiální rezistenci (AMR), jedné z největších celosvětových hrozeb pro zdraví.

Aidian poskytuje chytrá zdravotní řešení v oblasti point of care

Aidian Sustainability Health

Bezpečnost pacienta a odpovědnost za produkt

Naším posláním je celosvětově podporovat zdraví pomocí účinné a plynulé zdravotní péče. Bezpečnost pacientů je jádrem naší odpovědnosti a hlavní hodnotou ve všech procesech společnosti Aidian. Pracujeme na zajištění bezpečnosti našich produktů po celou dobu jejich životnosti. Naše produkty jsou vyráběny pomocí kvalifikovaného výrobního zařízení, v kontrolovaném výrobním prostředí, s použitím ověřených metod výroby a kontroly kvality, aby bylo zajištěno, že každá šarže splňuje předem stanovené specifikace kvality.

Ve všem co děláme se řídíme právními a regulační požadavky zdravotnických úřadů. Navíc se také řídíme společně dohodnutými kodexy harmonizovaných postupů uplatňovaných naším průmyslem na mezinárodní úrovni. Aidian se řídí požadavky, které se týkají produktů, jako je směrnice EU ohledně IVD diagnostiky, dále odpovídají požadavkům amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a dalších národních regulačních orgánů a normy ISO 13485. Aidian také v současné době zavádí nové požadavky IVD Regulation.

Aidian pomáhá v boji proti antimikrobiální rezistenci

Antimikrobiální rezistence je celosvětový zdravotní problém

Antibiotika jsou život zachraňující léky a nejdůležitější léky k léčbě bakteriálních infekcí. Bohužel nadměrné a nesprávné používání antibiotik způsobilo rozvoj bakterií rezistentních vůči antibiotikům. V důsledku toho se antibiotika stávají neúčinnými a vyléčení dříve léčitelných infekcí je obtížné. Antimikrobiální rezistence (AMR) byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) prohlášena za jednu z 10 největších současných celosvětových hrozeb pro zdraví.

Antibiotika lze použít pouze k léčbě bakteriálních infekcí. Většina antibiotik používaných ve zdravotnictví je předepisována v primární péči, přičemž nejčastějším důvodem návštěvy zdravotnického zařízení jsou respirační infekce. Nicméně přibližně 90 % respiračních infekcí je virového původu nebo samovolně odezní a antibiotika k jejich vyléčení nejsou potřeba. Správné užívání antibiotik je v boji proti AMR klíčové. Testy QuikRead go CRP a Strep A od Aidian pomáhají zdravotníkům určit, zda jsou antibiotika potřebná.