Šíření bakterií rezistentních na antibiotika

 Jak se antimikrobiální rezistence šíří?

Antibiotika jsou důležité léky používané ke zničení bakterií, které způsobují infekce u lidí a zvířat. Bakterie si však mohou vyvinout mechanismy, aby se vyhnuly účinku antibiotik a staly se rezistentními vůči jednomu nebo více lékům. Infekce rezistentní na antibiotika se léčí obtížně, protože léky určené k jejich potlačení se stávají neúčinnými. Bakterie rezistentní na antibiotika se mohou šířit několika způsoby mezi lidmi, zvířaty a životním prostředím.1,2

Nemocnice a primární péče

U pacientů, kteří dostávají antibiotika v rámci primární péče nebo v nemocnici, se mohou ve střevech vyvinout bakterie rezistentní na léky. V nemocnicích se mohou rezistentní bakterie šířit i na ostatní pacienty a personál také z povrchů nebo nečistých rukou. Pacienti, kteří jsou nositeli bakterií rezistentních na antibiotika, je mohou přenést na jiné lidi a zvířata.

Zemědělství

Pokud jsou antibiotika podávána hospodářským zvířatům, mohou se v jejich střevech vyvinout bakterie odolné vůči antibiotikům. Rezistentní bakterie se mohou dostat do přírody, když se výkaly používají jako hnojivo na plodiny nebo prostřednictvím odpadních vod. Pokud lidé nebo zvířata snědí potraviny kontaminované bakteriemi rezistentními na antibiotika, mohou tyto bakterie způsobit infekci a dále se šířit na další lidi a zvířata.

Životní prostředí

Antibiotika, která se dostávají do životního prostředí prostřednictvím odpadních vod, způsobují v přírodě rozvoj bakterií rezistentních na antibiotika. Bakterie se mohou ze životního prostředí přenést na lidi i zvířata.

Testování CRP přístrojem QuikRead go zabraňuje šíření antimikrobiální rezistencee

Aby se zabránilo šíření antimikrobiální rezistence, antibiotika by měla být předepisována pouze v nezbytných případech a pouze pacientům, kteří mají z léčby prospěch. Testování pomocí QuikRead go CRP pomáhá omezit zbytečné předepisování antibiotik při infekcích dýchacích cest.

Literatura

  1. European Center for Disease Prevention and Control (ECDC). Antibiotic resistance: How does antibiotic resistance spread, 2014. www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antibiotic-resistance-how-does-antibiotic-resistance-spread
  2. Center for Disease Control and Prevention (CDC). Where Antibiotic resistance spreads, 2020. www.cdc.gov/drugresistance/about/where-resistance-spreads.html