Udržitelnost

Udržitelnost

Jsme odhodláni pracovat odpovědným a udržitelným způsobem. Při všech činnostech je pro společnost Aidian hlavním cílem bezpečnost pacientů. Zaměřujeme se převážně na udržitelnost v oblasti životního prostředí, zdraví a sociální oblasti a jsme odhodláni se v těchto oblastech neustále zlepšovat.

Udržitelnost ve společnosti Aidian

Aidian se zavázal pracovat odpovědným a udržitelným způsobem a zlepšovat etické pracovní postupy. Odpovědnost, etické a zákonné obchodní činnosti jsou pro Aidian zásadní ve všech situacích. Naše postupy se řídí Etickým kodexem a Firemními nařízeními společnosti Aidian, naši zaměstnanci dodržují vysoké etické standardy a obchodní postupy. Navíc se činnosti a pracovní postupy společnosti Aidian řídí řadou povinných pokynů a specificky definovaných firemních zásad.

Chceme růst a rozvíjet naši obchodní činnost dlouhodobě, odpovědně a udržitelně. Při všech činnostech je pro společnost Aidian hlavním cílem bezpečnost pacientů. Nabízíme produkty, které podporují efektivní a plynulou zdravotní péči. Prostřednictvím našich produktů se podílíme na boji proti antimikrobiální rezistenci (AMR), jedné z největších celosvětových hrozeb pro zdraví.

Zaměřujeme se především na tyto tři oblasti udržitelnosti: životní prostředí, zdraví a sociální oblast. Jsme odhodláni se v těchto oblastech neustále zlepšovat a snažíme se dosáhnout vysokých cílů, které jsme si stanovili.

Naše závazky vůči vnějším iniciativám

United Nations' Global Compact

Jsme hrdým členem UN Global Compact, největší světové iniciativy podnikové udržitelnosti. UN Global Compact podporuje společnosti v zodpovědném podnikání tím, že sladí své aktivity a strategie se všeobecně uznávanými zásadami v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

Podívejte se na náš Sustainability Report 2023.

Responsible Care®

Jsme členem mezinárodního programu udržitelnosti Responsible Care. Responsible Care je dobrovolnou iniciativou celosvětového chemického průmyslu, jejímž cílem je soustavné zlepšování a dokonalost v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví, bezpečnosti a zabezpečení. Finská federace chemického průmyslu koordinuje implementaci programu Responsible Care ve Finsku.