Infekce dýchacích cest

Infekce dýchacích cest

Infekce dýchacích cest jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře. Rychlá diagnostika zajišťuje správnou léčbu, minimální šíření infekce a omezuje nadbytečné předepisování antibiotik.

Infekce dýchacích cest jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěvy lékaře1. Vzhledem k tomu, že se symptomy a projevy chřipky, COVID-19 a dalších respiračních infekcí poněkud překrývají, je správné určení infekce zásadní. Rychlá diagnostika zajišťuje správnou léčbu a minimální šíření infekce. Správná diagnostika také snižuje nadbytečné předepisování antibiotik.

C-reaktivní protein (CRP)

Přesné a rychlé testování CRP v místě péče o pacienta (POC) pomáhá klinické léčbě pacientů s příznaky infekce. Měření CRP zvyšuje diagnostickou jistotu, vede k předepisování vhodných antibiotik a pomáhá vyloučit závažné bakteriální infekce2-4.

Více informací:

Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

CRP a infekce dolních cest dýchacích

Bakterie

Bakterie jsou mikroskopické jednobuněčné organismy, které mohou žít uvnitř nebo na povrchu těla. Různé bakterie hrají z hlediska lidského zdraví zásadní roli – vyskytují se na naší kůži a v těle a hrají roli například při trávení potravy. Bakterie však mohou způsobit i infekční onemocnění.5 Na rozdíl od virových infekcí, lze některé bakteriální infekce léčit antibiotiky6.

Bakterie můžeme rozdělit na gramnegativní a grampozitivní. Gramnegativní bakterie mají extra vnější membránu, která ztěžuje pronikání antibiotik. Gramnegativní bakterie jsou také náchylnější k rozvoji antimikrobiální rezistence.5

Bakterie mohou vyvolat některé infekce dýchacích cest, zahrnující například faryngitidy, zápal plic a akutní bronchitidy. Rychlé diagnostické testování zlepšuje zvládnutí respiračních infekcí a vede k použití vhodných antibiotik. V boji proti antibiotické rezistenci je důležité vyhnout se nadbytečnému používání antibiotik6.

Streptococcus pyogenes

S. pyogenes, nazývaný také streptokok A nebo GAS, je významnou příčinou faryngitidy. Streptokokovou faryngitidu je často obtížné odlišit od virové infekce7, a rychlé testy nabízejí rychlý a nákladově efektivní ekonomický způsob, jak přesně odhalit přesné určení infekce.

Produkt:

Viry

Viry nejsou buňky a na rozdíl od buněk nemají žádné vlastní metabolické schopnosti8. Aby byly viry schopny přežít a rozmnožovat se, musí vstoupit do živé buňky (například lidské buňky) zvané hostitel5.

Infekce způsobené viry nelze léčit antibiotiky. Na některé virové infekce jsou k dispozici antivirotika, ale antibiotika na viry neúčinkují6,9. Užívání antibiotik, v případě kdy nejsou potřeba, nenabízí žádnou pomoc. Naopak, zbytečné používání antibiotik může způsobit škodlivé vedlejší účinky a přispět ke zvýšení antibiotické rezistence5,6.

Viry mohou způsobit několik infekcí dýchacích cest, zahrnující například chřipku, COVID-19 a infekce RSV. Správná diagnóza virové infekce snižuje nadbybytečné používání antibiotik.


Literatura

  1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? Canadian Family Physician 2018; 64, 832-840.
  2. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
  3. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
  4. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
  5. What’s the difference between bacteria and viruses? https://imb.uq.edu.au/article/2020/04/difference-between-bacteria-and-viruses Accessed: 8 December 2023
  6. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Antibiotic Do’s & Don’ts. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/do-and-dont.html Accessed: 14 December 2023
  7. Bisno AL, Gerber MA, Gwaltney JM Jr, Kaplan EL, Schwartz RH. Practise Guidelines for the Diagnosis and Management of Group A Streptococcal Pharyngitis. CID 2002; 35(2); 113 - 125.
  8. Michael T. Madigan, John M. Martinko, Jack Parker. Brock Biology of Microorganisms (10th Edition). Pearson Education Inc, 2003.
  9. Centres for Disease Control and Prevention (CDC). Viruses or Bacteria; What’s got you sick? https://www.cdc.gov/antibiotic-use/pdfs/VirusOrBacteria-Original-P.pdf Accessed: 13 December 2023