CRP a infekce dolních cest dýchacích

CRP a infekce dolních cest dýchacích

Testování CRP pomáhá rozhodnout o předepisování antibiotik a léčbě infekcí dolních cest dýchacích

CRP pomáhá při počáteční diagnostice, léčbě a sledování infekcí dolních cest dýchacích (LRTI), včetně komunitně přenosné pneumonie, akutní bronchitidy a náhlého zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Stanovení CRP při první návštěvě spolu s klinickým posouzením pacientů, pomáhá rozlišit bakteriální a virové infekce a rozhodnout, zda jsou antibiotika potřebná, či nikoli. Správné a racionální používání antibiotik je klíčové pro zpomalení rozvoje antimikrobiální rezistence (AMR). Antibiotika by proto měla být předepisována pouze pacientům, kteří mají z léčby prospěch.

Evropská klinická doporučení radí konvenční testování nebo point of care testování CRP spolu s klinickým hodnocením jako pomoc při diagnostice a předepisování antibiotik u LRTI v primární péči.1-3

Doporučené cut-off hodnoty CRP při diagnostice LRTI u dospělých1-3

Hodnota CRP a přítomnost bakteriální infekceDoporučení antibiotik

<20 mg/l

Bakteriální infekce nepravděpodobná
Antibiotika se nedoporučují
20-100 mg/l
Bakteriální infekce je možná
Zvažte pozdější předepsání antibiotik, která se nasadí, při zhoršení příznaků
>100 mg/l
Bakteriální infekce velmi pravděpodobná
Antibiotika doporučená


Švédské doporučení pro LRTI radí podobné cut-off hodnoty CRP jako pomůcku pro předepisování antibiotik a navrhují pravděpodobnou diagnózu pneumonie, pokud příznaky infekce trvají týden a CRP je >50 mg/l4.

Cut-off hodnoty CRP jsou užitečným pomocníkem při předepisování antibiotik, ale vždy by měly být interpretovány v kontextu klinického obrazu pacienta. Zejména u vysoce rizikových pacientů mohou být antibiotika vyžadovaná, přestože hladiny CRP nejsou významně zvýšené. CRP by mělo být měřeno 1-2 dny po počátečním výskytu infekce, aby vyjadřovalo skutečnou závažnost nemoci.

Hodnoty CRP jsou užitečné při sledování průběhu onemocnění a odpovědi na léčbu

Postupné měření CRP je vhodné pro hodnocení průběhu infekce a účinnosti antibiotické léčby5. CRP má poločas rozpadu 19 h a při reakci na antibiotickou léčbu jeho hladina klesá. Klinická doporučení ERS a ESCMIC doporučují vyšetření CRP u hospitalizovaných pacientů s pneumonií při přijetí 1. den a 3. nebo 4. den1. Pokud hladiny CRP nevykazují pokles po několika dnech antibiotické léčby, může to naznačovat neúčinnost léčby. Hladiny CRP, zejména 4. den, mají vysokou negativní prognostickou hodnotu pro komplikace pneumonie6.

Literatura

  1. Woodhead M et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin Microbiol Infec 2011; 17:E1-E9.
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management, 2014.
  3. NICE guideline – Cough (acute): antimicrobial prescribing, 2019.
  4. Andre M, Hedin K, Mölstad S. Nedre luftvägsinfektioner i primärvården. Rekommendationer för handläggning läkemedelsverkets expertgrupp. Lakartidningen 2009; 106: 1660-1663.
  5. Bruns AH, Oosterheert JJ, Hak E et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  6. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.