CRP a infekce dolních cest dýchacích

CRP a infekce dolních cest dýchacích

Point of care testování CRP pomáhá při diagnostice, monitorování a optimalizaci užívání antibiotik u infekcí dolních cest dýchacích.

Point of care testování CRP pomáhá rozhodnout o předepisování antibiotik a léčbě infekcí dolních cest dýchacích

Point of care testování CRP pomáhá při počáteční diagnostice, léčbě a sledování infekcí dolních cest dýchacích (LRTI), včetně komunitně přenosné pneumonie, akutní bronchitidy a náhlého zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Stanovení CRP při první návštěvě spolu s klinickým posouzením pacientů, pomáhá rozlišit bakteriální a virové infekce a rozhodnout, zda jsou antibiotika potřebná, či nikoli. Správné užívání antibiotik je klíčové pro zpomalení rozvoje antimikrobiální rezistence (AMR). Antibiotika by proto měla být předepisována pouze pacientům, kteří mají z léčby prospěch. POC testování CRP před předepsáním antibiotik vede k racionálnímu používání antibiotik ve zdravotnictví.

Klinická doporučení Dutch College of General Practitioners ( Nizozemského kolegia praktických lékařů ) a Národního institutu pro péči a excelenci (NICE) ve Spojeném království doporučují POC CRP testování spolu s klinickým hodnocením jako pomoc při diagnostice a předepisování antibiotik u LRTI v primární péči i1-2 . Obě směrnice doporučují podobné limity jako vodítko pro předepisování antibiotik (viz. tabulka níže).

Doporučené cut-off POC hodnoty CRP při diagnostice LRTI u dospělých1-2

Hodnota CRP a přítomnost bakteriální infekceDoporučení antibiotik

<20 mg/l

Bakteriální infekce nepravděpodobná
Antibiotika se nedoporučují
20-100 mg/l
Bakteriální infekce je možná
Antibiotika předepište při vysokém riziku komplikovaného průběhu1
Zvažte pozdější předepsání antibiotik, která se nasadí, při zhoršení příznaků2
>100 mg/l
Bakteriální infekce velmi pravděpodobná
Antibiotika doporučená

Vysoké riziko zápalu plic

Těžká infekce

Cut-off hodnoty CRP jsou užitečným pomocníkem při předepisování antibiotik, ale vždy by měly být interpretovány v kontextu klinického
obrazu pacienta. Zejména u vysoce rizikových pacientů mohou být antibiotika vyžadovaná, přestože hladiny CRP nejsou významně zvýšené.
Měření CRP 1-2 dny od počátku infekce vyjadřuje skutečnou závažnost onemocnění.

Hodnoty CRP jsou užitečné při sledování průběhu onemocnění a odpovědi na léčbu

Postupné měření CRP je vhodné pro hodnocení průběhu infekce a účinnosti antibiotické léčby.4. CRP má poločas rozpadu 19 h a při reakci na antibiotickou léčbu jeho hladina klesá. Klinická doporučení ERS a ESCMIC doporučují vyšetření CRP u hospitalizovaných pacientů s pneumonií při přijetí 1. den a 3. nebo 4. den.4 Směrnice NICE v UK také doporučuje testování CRP u pacientů s komunitní pneumonií při přijetí do nemocnice a opakování testu po 2–3 dnech2. Pokud hladiny CRP nevykazují pokles po několika dnech antibiotické léčby, může to naznačovat neúčinnost léčby. Hladiny CRP, zejména 4. den, mají vysokou negativní prognostickou hodnotu pro komplikace pneumonie5.


Literatura

  1. Verheij T et al. NHG-Standaard Acuut hoesten. [Dutch College of General Practitioners Guidelines on Acute Cough]. Huisarts Wet, 2011. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/acuut-hoesten
  2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management, 2014.
  3. Bruns AH, Oosterheert JJ, Hak E et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
  4. Woodhead M et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections. Clin Microbiol Infec 2011; 17:E1-E9.
  5. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.