Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

CRP pomáhá při klinické léčbě pacientů s infekcemi nebo zánětlivými stavy

C-reaktivní protein (CRP) je plazmatický protein akutní fáze, který je u zdravých jedinců přítomen v nízkých koncentracích. Průměrná hladina CRP u zdravých lidí je obvykle <0,8 mg/l1, ale během bakteriální infekce se jeho koncentrace rychle zvyšuje a může dosáhnout až stovek mg/l. Bakteriální infekce a zánětlivé stavy stimulují produkci CRP v játrech. Od počátečního podnětu je hladina CRP detekovatelná za 4-6 hodin a vrcholí za 36-48 hodin2,3. Produkce CRP je úměrná intenzitě infekce a zánětu. Proto je užitečná při hodnocení závažnosti onemocnění. U bakteriálních infekcí může CRP stoupnout relativně vysoko, nad 100 mg/l. Virové a bakteriální infekce, které samovolně odezní, způsobují jen malé nebo vůbec žádné zvýšení. U zánětlivých stavů se může hladina CRP zvýšit na střední úroveň, obvykle se pohybuje mezi 10-40 mg/l. Když pacient začne reagovat na léčbu, imunitní systém sám přemůže patogen nebo zánětlivý podnět začne ustupovat, hladina CRP rychle klesá zpět k normálu s poločasem 19 hod1,2.

Přesné a spolehlivé point of care testování CRP je užitečné při klinické léčbě pacientů s infekcí a při optimalizaci předepisování antibiotik. Krátká doba analýzy a potřeba jen malého objemu vzorku u point of care testů CRP nabízí podstatnou výhodu ve srovnání s laboratorním testem CRP. Při použití společně s klinickým vyšetřením pacienta jsou testy QuikRead go CRP vynikajícím nástrojem v následujících situacích:

 • rozlišení bakteriálních a virových infekcí
 • snížení diagnostické nejistoty a směřování ke správnému předepisování antibiotik u akutních infekcí4,5
 • hodnocení, sledování a předpovídání průběhu infekce, zánětu a odpovědi na léčbu6-8
 • vyloučení závažné bakteriální infekce9


Literatura

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 6. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 7. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 8. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.