Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

Informace o C-reaktivním proteinu (CRP)

C-reaktivní protein je široce používaným diagnostickým markerem pro hodnocení akutních infekcí a zánětů a pro rozhodování o léčbě pomocí antibiotik

Co je C-reaktivní protein (CRP)?

C-reaktivní protein (CRP) je značně studovaný a velmi používaný analyt ve zdravotnictví. Měření CRP pomáhá při diagnostice, hodnocení a monitorování infekce, poranění tkáně, zánětlivých poruch a souvisejících onemocnění. C-reaktivní protein (CRP) je plazmatický protein akutní fáze, který je u zdravých jedinců přítomen v nízkých koncentracích. Průměrná hladina CRP u zdravých lidí je obvykle <0,8 mg/l a referenční hodnota pro CRP je < 3 mg/l1. Každé laboratoři se však doporučuje stanovit referenční hodnotu pro svou populaci v regionu.

Bakteriální infekce a zánětlivé stavy stimulují produkci CRP v játrech. Od počátečního podnětu je hladina CRP detekovatelná za 4-6 hodin a vrcholí za 36-48 hodin2,3. Ve chvíli, když se infekce nebo zánět vyřeší,hladina CRP rychle klesá zpět k normálu s poločasem 19 hod1,2.

CRP pomáhá při hodnocení závažnosti onemocnění a účinnosti léčby antibiotiky

Produkce CRP je úměrná intenzitě infekce a zánětu4. Proto je jeho testování užitečné při rozlišování mírných a těžkých infekcí. Pokud je hladina CRP <10 mg/l, bakteriální infekce je nepravděpodobná5. U těžkých systémových bakteriálních infekcí se CRP může zvýšit až na stovky mg/l. Virové a bakteriální infekce, které samovolně odezní, způsobují jen malé nebo vůbec žádné zvýšení. Také u zánětlivých onemocnění hladina CRP závisí na závažností zánětu a může se zvýšit na střední úroveň, obvykle se pohybuje mezi 10-40 mg/l.

Při správné léčbě a vyřešení infekce hladiny CRP rychle klesají. Pokud hladina CRP neklesne do několika dnů po zahájení antibiotické léčby, může to být známkou komplikovaného onemocnění nebo naznačovat neúčinnou antibiotickou léčbu6

Point of care testování CRP pomáhá při léčbě akutních infekcí a rozhodování o předepisání antibiotik

Přesné ,spolehlivé a rychlé point of care testování CRP je užitečné při klinické léčbě pacientů s akutní infekcí a při optimalizaci předepisování antibiotik. Malý objem vzorku a krátká doba analýzy nabízí podstatnou výhodu ve srovnání s laboratorním testem CRP. Při použití společně s klinickým vyšetřením pacienta jsou testy QuikRead go CRP vynikajícími nástroji v následujících situacích:

 • rozlišení mírných a závažných infekcí4
 • zvýšení diagnostické spolehlivosti a rozhodování o vhodném předepisování antibiotik u akutních infekcí7,8
 • hodnocení, sledování a předpovídání průběhu infekce, zánětu a odpovědi na léčbu 6-9
 • vyloučení závažné bakteriální infekce 10,11


Literatura

 1. Shine, B et al. Solid phase radioimmunoassays for C-reactive protein. Clin. Chim. Acta 1981; 117:13–23.
 2. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. Metabolic and scintigraphic studies of radioiodinated human C-reactive protein in health and disease. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357.
 3. Pepys MB, Hirschfield GM. C-reactive protein: a critical update. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 4. Markanday A. Acute Phase Reactants in Infections: Evidence-Based Review and a Guide for Clinicians. Open Forum Infect Dis 2015; 2(3): ofv098.
 5. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE guideline - Pneumonia in adults: diagnosis and management (CG191), 2014.
 6. Bruns AH et al. Usefulness of consecutive C-reactive protein measurements in follow-up of severe community-acquired pneumonia. Eur Respir J 2008; 32(3): 726-732.
 7. Little P et al. Effects of internet-based training on antibiotic prescribing rates for acute respiratory-tract infections: a multinational, cluster, randomised, factorial, controlled trial. Lancet 2013; 382(9899): 1175-1182.
 8. Tonkin-Crane SKG et al. Clinician-targeted interventions to influence antibiotic prescribing behaviour for acute respiratory infections in primary care: an overview of systematic reviews (Review). Cohcrane Database of Systematic Reviews 2017; 7(9): CD012252.
 9. Emery P. Evidence-based review of biologic markers as indicators of disease progression and remission in rheumatoid arthritis. Rheumatol Int 2007; 27(9): 793-806.
 10. Verhagen DW et al. Prognostic value of serial C-reactive protein measurements in left-sided native valve endocarditis. Arch Intern Med 2008; 168(3): 302-307.
 11. Chalmers JD, Singanayagam A, Hill AT. C-Reactive Protein Is an Independent Predictor of Severity in Community-acquired Pneumonia. Am J Med 2008; 121(3):219-225.