Politika ochrany údajů

Ve společnosti Aidian víme, že vám záleží na ochraně vašeho soukromí a na podmínkách, kterými se řídíme při shromažďování, používání, zpřístupňování, přenosu a ukládání vašich údajů. Protože je pro nás zásadní vyhovět vašim potřebám a respektovat vaše přání, zavedli jsme zásady a postupy popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Aidian. Toto prohlášení je k dispozici na naší domovské stránce a také na stránkách, kde vás žádáme o poskytnutí osobních údajů.

Aktualizováno: 2022-02-03

Ve společnosti Aidian víme, že vám záleží na ochraně vašeho soukromí a na podmínkách, kterými se řídíme při shromažďování, používání, zpřístupňování, přenosu a ukládání vašich údajů. Protože je pro nás zásadní vyhovět vašim potřebám a respektovat vaše přání, zavedli jsme zásady a postupy popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Aidian. Toto prohlášení je k dispozici na naší domovské stránce a také na stránkách, kde vás žádáme o poskytnutí osobních údajů.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou údaje o jednotlivcích, které lze využít k identifikaci nebo kontaktování dané osoby. Když používáte naše webové stránky, kanály sociálních médií, služby, stahujete aplikace nebo jakýmkoli způsobem jednáte se společností Aidian, můžeme vás požádat o vaše osobní údaje, jako je jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Údaje mohou být použity k následujícím účelům, v závislosti na webové stránce, kanálu sociálních médií, službě, aplikaci nebo jiných okolnostech:

ÚČELY A ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ

Webové stránky společnosti Aidian pro zpětnou vazbu a dotazy k produktům

Údaje mohou být použity k následujícím účelům:

 • zpracování zpětné vazby od zákazníků ohledně webových stránek, produktů a služeb společnosti Aidian;
 • vývoj a zajištění kvality služeb a produktů společnosti Aidian;
 • zpracování oznámení ohledně jakosti nebo původu produktů;
 • když je zpracování nezbytné pro zajištění souladu se zákonnými povinnostmi společnosti Aidian;
 • odhalení a prevence podvodů nebo zneužití.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů ve spojení s jakostí produktů je soulad se zákonnými povinnostmi společnosti Aidian. Při vyřizování vaší zpětné vazby nebo dotazů k produktům či jiných otázek je základem zpracování oprávněný zájem společnosti Aidian. Níže v části „Oprávněné zájmy” si můžete přečíst více o tom, co se oprávněnými zájmy rozumí a kdy zpracováváme vaše údaje pro své oprávněné zájmy.

Kampaně a další komunikace se zákazníky

Údaje mohou být použity k následujícím účelům:

 • Pokud se zúčastníte slosování o ceny, soutěží nebo podobných propagačních aktivit, vaše údaje budou využity ke správě těchto aktivit a doručení cen;
 • marketing produktů a služeb, doručování novinek, přímý marketing a elektronický marketing založený na souhlasu subjektu údajů a jinak v souladu se zákonem;
 • průzkum trhu a testování produktů;
 • vývoj zákaznického servisu a produktů, přizpůsobení nabízených služeb a marketingu;
 • zavedení možnosti odmítnutí přímého marketingu v souladu s příslušnou legislativou na ochranu osobních údajů;
 • zpracování zpětné vazby a další korespondence se subjektem údajů;
 • údaje mohou být porovnávány, segmentovány a analyzovány a může být vytvořen profil uživatele s cílem poskytnout mu prostřednictvím přímého marketingu užitečné informace, nabídky nebo doporučení týkající se produktů a služeb společnosti Aidian nebo jejích obchodních partnerů na základě souhlasu subjektů údajů a za účelem poskytnutí dalšího přizpůsobeného obsahu uživateli. Může sice být vytvořen profil uživatele, společnost Aidian však nebude zakládat rozhodnutí, která mají právní nebo pro uživatele jinak významné důsledky, výhradně na základě tohoto profilu;
 • odhalení a odstranění technických problémů a problémů se zabezpečením informací;
 • zasílání oznámení o změnách podmínek používání nebo zásad.

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas uživatele. Vaše údaje můžeme také zpracovávat na základě oprávněných zájmů společnosti Aidian. Níže v části „Oprávněné zájmy” si můžete přečíst více o tom, co se oprávněnými zájmy rozumí a kdy zpracováváme vaše údaje pro své oprávněné zájmy.

Služby

Údaje mohou být použity k následujícím účelům:

 • Komunikace s uživateli služby, například za účelem pomoci s používáním služby;
 • jak je zapotřebí pro provozování služby v souladu s podmínkami použití;
 • podle podmínek použití služby pro sledování, použití, provoz, veřejné vystavení, zveřejnění, reprodukci, úpravy, změny, další vývoj, distribuci a přenos obsahu (například textů, komentářů nebo fotografií) nahraného uživateli ve službě, pro účely služby a při marketingových a publicitních aktivitách v rámci služby i mimo ni;
 • údaje mohou být porovnávány, segmentovány a analyzovány a může být vytvořen profil uživatele s cílem poskytnout mu prostřednictvím přímého marketingu užitečné informace, nabídky nebo doporučení týkající se produktů a služeb společnosti Aidian nebo jejích obchodních partnerů na základě souhlasu subjektů údajů a za účelem poskytnutí dalšího přizpůsobeného obsahu uživateli. Může sice být vytvořen profil uživatele, společnost Aidian však nebude zakládat rozhodnutí, která mají právní nebo pro uživatele jinak významné důsledky, výhradně na základě tohoto profilu;
 • marketing produktů a služeb, přímý marketing a zasílání novinek na základě souhlasu uživatele a jinak v souladu se zákonem;
 • plnění potenciální smlouvy s uživatelem nebo za účelem provedení kroků vyžádaných uživatelem před uzavřením smlouvy;
 • odhalení a odstranění technických problémů a problémů se zabezpečením informací;
 • zasílání oznámení o změnách podmínek používání nebo zásad;
 • když je zpracování nezbytné pro zajištění souladu se zákonnými povinnostmi společnosti Aidian;
 • odhalení a prevence podvodů nebo zneužití.

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas uživatele nebo plnění smlouvy s uživatelem, případně kroky provedené na žádost uživatele před uzavřením smlouvy. Vaše údaje můžeme také zpracovávat na základě oprávněných zájmů společnosti Aidian. Níže v části „Oprávněné zájmy” si můžete přečíst více o tom, co se oprávněnými zájmy rozumí a kdy zpracováváme vaše údaje pro své oprávněné zájmy.

Kanály sociálních médií

Údaje mohou být použity k následujícím účelům:

 • Komunikace s uživateli sociálních médií, například za účelem pomoci s používáním stránek a zodpovězení dotazů;
 • Pokud se zúčastníte slosování o ceny, soutěží nebo podobných propagačních aktivit, vaše údaje budou využity ke správě těchto aktivit a doručení cen;
 • údaje mohou být porovnávány, segmentovány a analyzovány a může být vytvořen profil uživatele s cílem poskytnout mu prostřednictvím přímého marketingu užitečné informace, nabídky nebo doporučení týkající se produktů a služeb společnosti Aidian nebo jejích obchodních partnerů a za účelem poskytnuti dalšího přizpůsobeného obsahu uživateli; Může sice být vytvořen profil uživatele, společnost Aidian však nebude zakládat rozhodnutí, která mají právní nebo pro uživatele jinak významné důsledky, výhradně na základě tohoto profilu;
 • marketing produktů a služeb, průzkum trhu a testování produktů, elektronický přímý marketing a zasílání novinek na základě souhlasu uživatele a jinak v souladu se zákonem;
 • odhalení a odstranění technických problémů a problémů se zabezpečením informací;
 • odhalení a prevence podvodů nebo zneužití.

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dané osoby nebo oprávněné zájmy společnosti Aidian. Níže v části „Oprávněné zájmy” si můžete přečíst více o tom, co se oprávněnými zájmy rozumí a kdy zpracováváme vaše údaje pro své oprávněné zájmy.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro své oprávněné obchodní zájmy, např. prevenci podvodu / přímý marketing / zabezpečení sítí a informačních systémů / analýza dat / rozšíření, změna nebo zlepšení našich služeb / odhalení trendů v používání / zjištění efektivity propagačních kampaní a reklamy.

„Oprávněné zájmy” jsou zájmy naší společnosti na provádění a řízení naší obchodní činnosti s cílem poskytovat vám ty nejlepší služby nebo produkty a nejlepší a nejzabezpečenější používání webových stránek, služeb a aplikací. Je například v našem zájmu ujistit se, že náš marketing je pro vás relevantní. Proto můžeme zpracovávat vaše údaje a zasílat vám marketingová sdělení přizpůsobená vašim zájmům. Vztahuje se to i na situace, kdy je zpracování ve vašem zájmu. Když zpracováváme vaše osobní údaje pro své oprávněné zájmy, snažíme se brát v úvahu a vyvážit potenciální dopad (pozitivní i negativní) na vás a vaše práva vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů. Naše oprávněné obchodní zájmy nemají automaticky přednost před vašimi zájmy. Nebudeme vaše osobní údaje používat pro činnosti, kdy dopad na vás převáží nad našimi zájmy.

Shromažďované osobní údaje

Společnost Aidian shromažďuje osobní údaje pro výše uvedené účely. Shromažďované údaje se týkají zákazníků a návštěvníků webových stránek společnosti Aidian. Některé údaje jsou získávány přímo od vás, když používáte webové stránky, kanály sociálních médií, aplikace nebo služby. O údajích, které budeme shromažďovat, můžete rozhodovat. Když vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, můžete odmítnout. Pokud se rozhodnete neposkytnout údaje, které jsou nezbytné k poskytování aplikace nebo určité funkce v aplikaci, danou aplikaci nebo funkci možná nebudete moci používat.

Údaje mohou pro společnost Aidian shromažďovat také subdodavatelé, pokud je to vyžadováno pro provoz a správu služeb nebo provádění dalších úkonů (například přímého marketingu) souvisejících se službami. Subdodavatelé mohou být např. poskytovatelé služeb ICT, reklamní partneři a další třetí strany, které pro společnost Aidian provádějí služby zahrnující porovnávání, segmentaci, analýzu a tvorbu profilů.

Shromažďované údaje závisí na kontextu vaší interakce se společností Aidian, vašich volbách, včetně nastavení ochrany soukromí, a aplikacích a funkcích, které používáte. Mezi shromažďované údaje může patřit:

 • jméno a příjmení uživatele/zákazníka,
 • e-mailová adresa uživatele/zákazníka,
 • telefonní číslo uživatele/zákazníka,
 • typ a verze prohlížeče,
 • operační systém a rozlišení uživatelského zařízení,
 • klíčové akce uživatelského rozhraní,
 • verze softwaru,
 • uživatelské jméno a heslo uživatelského účtu,
 • údaje o odběrech novinek, k nimž je uživatel/zákazník přihlášen,
 • informace o času použití různých částí služby a intervalech, časech a době používání,
 • informace o poloze uživatele služby na základě souhlasu uživatele,
 • pokud se uživatel přihlásil prostřednictvím služby třetí strany (jako je Facebook), údaje získané od této třetí strany. Uživatel by si měl projít podmínky ochrany osobních údajů třetí strany.

Údaje o provozu

Pro účely určitých služeb nabízených společností Aidian jsou shromažďovány údaje o provozu. „Údaje o provozu” jsou údaje, které lze přiřadit k uživateli určitých služeb společnosti Aidian, zpracovávané v určitých službách a komunikačních sítích za účelem přenosu, sdílení nebo nabízení zpráv. Údaje o provozu jsou zpracovávány v následujících případech a v dalších případech povolených zákonem.

(I) Údaje o provozu jsou zpracovávány v míře nezbytné pro poskytování a používání služeb a zajištění zabezpečení informací. Za tímto účelem jsou zpracovávány následující typy údajů o provozu: IP adresa, údaje o odesílateli a příjemci zprávy, údaje o umístění zařízení (na základě souhlasu uživatele), informace o časech používání různých částí služby a o intervalech, časech a době použití.

(II) Údaje o provozu jsou zpracovávány pro účely technického vývoje služby. Za tímto účelem jsou zpracovávány následující typy údajů o provozu: IP adresa, údaje o odesílateli a příjemci zprávy, údaje o umístění zařízení (na základě souhlasu uživatele), informace o časech používání různých částí služby a o intervalech, časech a době použití.

(III) Údaje o provozu jsou zpracovávány automaticky pro statistickou analýzu, kterou jinak nelze bez nepřiměřeného úsilí provést. Na základě těchto dat pro analýzu nelze identifikovat jednotlivé osoby.

(IV) Údaje o provozu jsou zpracovávány za účelem vyřešení neoprávněného použití zpoplatněných služeb, komunikační sítě nebo komunikačních služeb, které tvoří součást služby.

(V) Údaje o provozu jsou zpracovávány, je-li to zapotřebí k odhalení, prevenci nebo opravení technické chyby či vady, k níž došlo při přenosu komunikace.

Zpřístupnění třetím stranám

Údaje lze předat nebo zpřístupnit uvedeným třetím stranám za těmito účely:

 • Společnost Aidian může údaje poskytnout svým subdodavatelům, kteří je pro společnost Aidian zpracovávají za účely uvedenými v části „Shromažďování a použití osobních údajů”. Mezi tyto subdodavatele patří mediální a marketingové společnosti a IT společnosti, které nám pomáhají rozvíjet marketingové techniky, které umožňují poskytovat zákazníkům cílený marketing;
 • pokud jste se do služby Aidian přihlásili prostřednictvím služby třetí strany (jako je Facebook), údaje automaticky získané technologií třetí strany mohou být této třetí straně automaticky zpřístupněny. Např. označení „To se mi líbí” na portálu Facebook u dané služby mohou být viditelná podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Facebook. Měli byste si projít podmínky ochrany osobních údajů třetí strany.
 • osobní údaje mohou být zpřístupněny, pokud je to nezbytné pro zajištění souladu se zákony a předpisy nebo vymáhání oprávněných zájmů společnosti Aidian, jako je odhalení a obrana proti podvodu, zneužití nebo bezpečnostním problémům;
 • Pokud dojde ke změně vlastnictví nebo kontroly společnosti Aidian nebo všech produktů, služeb či majetku nebo jejich části, můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit libovolnému novému vlastníkovi, nástupci či nabyvateli.

Kde osobní údaje ukládáme a zpracováváme

Shromážděné osobní údaje mohou být zpracovány ve vaší zemi pobytu, nebo přeneseny do jiné země, kde sídlí společnost Aidian, její partneři, subdodavatelé nebo jiní příjemci osobních údajů, a to v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) i mimo něj. Znamená to, že vaše osobní údaje mohou být zpracovány nebo uloženy v zemi, která nemá tak přísné standardy ochrany osobních údajů jako Evropská unie. Zajistíme, že vaše osobní údaje budou vždy zpracovány v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, a to i v případě, že budou přenášeny mimo EHP. Osobní údaje jsou přenášeny mimo EHP jsou chráněny buď na základě rozhodnutí o přiměřenosti ze strany Evropské komise, nebo odpovídajícím smluvním ujednáním (buď podpisem standardních smluvních doložek správcem a příjemcem, nebo sebecertifikací příjemce dle režimu Privacy Shield mezi EU a USA). Pokud máte zájem o další informace, obraťte se na společnost Aidian.

Ochrana osobních údajů

Pro lepší ochranu osobních údajů zavádíme bezpečnostní opatření na fyzické, technické a administrativní úrovni, jako jsou zámky, elektronické systémy dohledy, brány firewall, antimalwarové systémy a systémy filtrování nevyžádané pošty atd. Své bezpečnostní technologie průběžně aktualizujeme a testujeme. Přístup k vaším osobním údajům mají pouze zaměstnanci, kteří je potřebují znát k výkonu svých pracovních povinností. Kromě toho naši zaměstnanci absolvují školení o významu důvěrnosti a zachování soukromí a zabezpečení osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo neumožňuje delší archivační lhůtu. Například když vám budeme odpovídat na otázky zaslané prostřednictvím našich webových stránek, budeme vaše informace uchovávat, dokud vaši otázku nezpracujeme a neodpovíme vám. Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží v rámci kampaně, budeme vaše informace uchovávat až do skončení soutěže a doručení případných odměn.

Lokalizační služby

Za účelem poskytování lokalizačních služeb může společnost Aidian shromažďovat údaje o vašem umístění, které mohou být přesné, nebo nepřesné. Údaje o umístění mohou být odvozeny z dostupných údajů GPS, Bluetooth nebo IP adresy nebo na základě identifikace telefonních vysílačů či hotspotů Wi-Fi v okolí a pomocí dalších dostupných technologií pro stanovení přibližné polohy zařízení.

Pokud k tomu nedáte souhlas, tyto údaje o umístění jsou shromažďovány anonymně v podobě, která neumožňuje vás osobně identifikovat.

Weby a služby třetích stran

Webové stránky, kanály sociálních médií, aplikace a služby společnosti Aidian mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Aidian nenese odpovědnost za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách.

Některé části určitých služeb mohou vyžadovat zvláštní podmínky pro zpracování osobních údajů. O těchto podmínkách třetích stran budete informováni a ve spojení s vaším použitím těchto částí budete požádáni o souhlas.

Umožněním vytvoření uživatelského účtu a přihlášení prostřednictvím služby třetí strany nepřebírá společnosti Aidian odpovědnost za danou službu třetí strany ani za žádné její aspekty.

Vaše práva

Právo na přístup a právo na přenositelnost údajů

S výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje, máte poté, co dodáte dostatečná kritéria pro hledání, právo na přístup k údajům o sobě v záznamech společnosti Aidian nebo na oznámení, že takové údaje v záznamech nejsou. Společnost Aidian vám také poskytne informace o zdrojích údajů, jejich použití a umístění zpřístupněných údajů v záznamech.

Pokud je základem zpracování vašich osobních údajů souhlas nebo plnění smlouvy mezi společností Aidian a vámi a osobní údaje jsou zpracovávány automaticky, máte právo na přenositelnost údajů, tj. právo nechat údaje, které jste poskytli společnosti Aidian, přenést na vaši osobu v nejvyšší možné míře ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Pokud chcete ke svých osobním údajům získat přístup, můžete o to požádat vlastnoručně podepsaným nebo jinak srovnatelně ověřeným dokumentem a ověřením své identity připojením kopie oficiálního průkazu totožnosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI AIDIAN:

Aidian Oy (obchodní ID 1855216-1)
Adresa: Data Protection, Koivu-Mankkaan tie 6B, 02200 Espoo, Finland
dataprotection@aidian.eu

Právo odvolat souhlas / právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že právním základem pro zpracování osobních údajů je souhlas, máte právo svůj souhlas zrušit.

V případě, že právním základem pro zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy společnosti Aidian, máte právo nesouhlasit se zpracováním z důvodů specifických pro konkrétní situaci. Vždy máte právo nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Pokud chcete svá výše uvedená práva využít, můžete o to požádat vlastnoručně podepsaným nebo jinak srovnatelně ověřeným písemným dokumentem zaslaným na poštovní nebo e-mailovou adresu společnosti Aidian uvedenou výše. Upozorňujeme, že zrušení souhlasu nečiní nezákonným zpracování osobních dat provedené před tímto zrušením.

Oprava, omezení zpracování a vymazání

Společnost Aidian jako správce údajů také na vlastní popud nebo na vaši žádost bez zbytečného prodlení opraví, vymaže nebo doplní osobní údaje uložené v záznamech, pokud budou chybné, zbytečné, neúplné, či zastaralé vzhledem k účelu zpracování. Společnost Aidian také zabrání šíření takových dat, pokud by to mohlo ohrozit ochranu vašich osobních údajů.

Máte od společnosti Aidian nárok na omezení zpracování, pokud jste zpochybnili přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování jste označili za nezákonné a odmítli jste odstranění osobních údajů a požádali namísto toho o omezení jejich zpracování. Pokud společnost Aidian již vaše osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, vy je však vyžadujete pro určení, využití nebo obranu právních nároků, nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ověření, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Aidian nebo třetí strany převáží nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud bylo zpracování omezeno na vaši žádost z výše uvedených důvodů, budete společností Aidian informováni, než bude omezení zpracování zrušeno.

Pokud společnost Aidian vaši žádost o opravu chyby odmítne, budete o tom písemně informováni. V oznámení bude také uveden důvod odmítnutí. V takovém případě můžete záležitost předat ombudsmanovi pro ochranu osobních údajů.

Společnost Aidian o opravách údajů informuje všechny příjemce, jimž byly údaje zpřístupněny, a zdroj chybných osobních údajů. Nicméně nemá povinnost oznamovat, pokud by to bylo nemožné nebo nepřiměřeně obtížné.

Žádost o opravu je třeba zaslat na výše uvedenou adresu společnosti Aidian.

Otázky ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud máte nějaké otázky ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obavy ohledně ochrany soukromí ve společnosti Aidian, kontaktujte nás e-mailem na adrese dataprotection@aidian.eu.Toto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Aidian můžeme kdykoli aktualizovat nebo změnit. Pokud dojde k zásadní změně tohoto prohlášení, bude na našich webových stránkách zveřejněno oznámení společně s aktualizovanou verzí prohlášení. Vaše případné právo na přenositelnost údajů a omezení zpracování bude uplatnitelné od 25. května 2018.