Diagnostika

Antigenové testy na SARS-CoV-2

Antigen tests for COVID infection are fast and suitable for point of care use as laboratory based tests as well as self-tests. Most of the currently authorized tests return results in approximately 15–30 minutes. The performance of the tests depends much on how they are used. Antigen tests are most effective when they are used as a diagnostic aid for persons who have recently become symptomatic and the virus load in the respiratory tract is high. Comprehensive evidence on usefulness in asymptomatic infected persons is not yet available.

Pro více informací:

Testování protilátek

Co jsou to protilátky?

Když cizí mikrob, jako je virus nebo bakterie napadne tělo, začíná obranná reakce. Mikrob je označován jako antigen. Během obrany organismu začnou bílé krvinky produkovat protilátky, které označí cizorodou látku, a také významně aktivují celý obranný systém, což má za následek zničení viru. Pokud se stejný virus pokusí znovu vstoupit do organismu, je již v paměti obranných buněk a obranná reakce probíhá rychleji. Pokud je v krevním řečišti dostatečné množství protilátek, hovoříme o imunitě. V tomto případě začíná obranná reakce rychle a virus nemůže znovu infikovat danou osobu.

Co vám řekne test na protilátky?

Může trvat několik týdnů, než se vytvoří detekovatelná hladina protilátek v krvi. Při koronavirovém onemocnění bylo pozorováno, že protilátky se začínají tvořit již několik dní po nástupu příznaků. Nicméně se zdá, že existují značné individuální rozdíly. Kromě toho byste neměli provádět test na protilátky, dokud neuplynulo nejméně 10 dní od nástupu příznaků. I přes koronavirové onemocnění může být test protilátek negativní, pokud je proveden příliš brzy a množství protilátek se zatím dostatečně nezvýšilo. V aktivní a infekční fázi onemocnění je nejlepší detekovat virus v nosohltanu pomocí molekulárního testu na přítomnost virového antigenu. Pokud příznaky přetrvávají, detekce viru z nosohltanu může být nespolehlivá, ale protilátky mohou poskytnout důkaz o nemoci. Po prodělání mikrobiální infekce je pravděpodobné, že protilátky zůstanou měsíce, možná i roky, ale u tohoto nového koronavirového onemocnění tato informace není dosud známa.

Jak a kdy se provádí test na protilátky?

Test na protilátky obsahuje protilátky IgM nebo IgG proti koronaviru COVID-19. Vzorek krve pro rychlý test na protilátky se odebírá z prstu a celý test trvá přibližně 15 minut. Pro laboratorní test, kterým se potvrzují protilátky, se používá žilní krev a celý test může trvat několik hodin až dní.

Test na protilátky je doporučen, aby byl součástí lékařského vyšetření jako podpora diagnózy při dlouhodobých infekcích a při podezření na koronavirovou infekci dýchacích cest u níž od nástupu příznaků uplynulo nejméně 10 dní. Pozitivní výsledek testu na protilátky u pacienta s respiračními příznaky by měl být vždy potvrzen i ze vzorku z nosohltanu, aby byla vyloučena koronavirová infekce v infekčním stádiu. U asymptomatického pacienta pozitivní výsledek na protilátky ze vzorku odebraného z prstu může být potvrzen laboratorním testem ze vzorku odebraného ze žilní krve.

Molekulární diagnostika

Molekulární test na koronavirus

Molekulární test na koronavirus detekuje virovou nukleovou kyselinu, tzn. že identifikuje určité pro virus specifické geny, které dokazují, že virus je přítomen ve vzorku. Molekulární test se nejčastěji provádí ze vzorku odebraného z nosohltanu pomocí ohebného odběrového tampónu. Virus je přítomen na sliznicích zejména v časných stádiích onemocnění. Pozitivní výsledek molekulárního testu je velmi spolehlivým ukazatelem infekce. Nicméně, negativní výsledek zcela nevylučuje koronavirové onemocnění, protože sekrece viru do sliznic se mezi jednotlivci liší a výsledek také ovlivňuje odběr vzorku a / nebo provedení laboratorní analýzy. V těchto případech může testování protilátek poskytnout více informací.

Literatura:

Biomedicínské laboratorní testy

C-reaktivní protein (CRP) - zánětlivý marker

Na rozdíl od mírných virových respiračních infekcí, kde se CRP normálně nezvyšuje, se zdá, že COVID-19 signifikantně zvyšuje hladiny CRP přibližně na 30-50 mg /L.1-3 Hodnoty CRP dobře korelují se závažností symptomů u pacientů s COVID-19, a proto je CRP dobrým markerem při posuzování stavu pacienta spolu s dalšími klinickými nálezy.4-5

Pro více informací, jak další biomedicínské laboratorní testy podporují diagnostiku a léčbu COVID-19, navštivte následující adresu: www.ifcc.org

Literatura:

  1. Chen et al. 2020. Lancet 2020; 395:P507-513.
  2. Mo et al. 2020. doi: 10.1093/cid/ciaa270.
  3. Gao et al. 2020 doi: 10.1002/jmv.25770.
  4. Wang et al. doi: 10.1093/cid/ciaa272.
  5. Deng et al. 2020. doi: 10.1097/CM9.0000000000000824