CRP a COVID-19

Zdá se, že nový koronavirus (SARS-CoV-2) významně zvyšuje hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), a to díky zánětlivé odpovědi organismu a s ní související destrukcí tkání, což bylo také pozorováno při epidemii SARS v roce 2002.

 • Koncentrace CRP v průměru 30-50 mg/l.1-3
 • Vyšší koncentrace ukazují na závažnější onemocnění vedoucí k poškození plic a horší prognóze.3-5 
 • Koncentrace odpovídají průběhu nemoci: Stav pacienta se zlepšuje nebo zhoršuje?3-5

Praktické využití CRP v souvislosti s COVID-19

 • IFCC doporučení: CRP je jeden z markerů pro vyhodnocení závažnosti infekce, prognózy a ke sledování léčby.6-8

 • Čínská směrnice: Test CRP spolu s dalšími klinickými parametry pro počáteční vyhodnocení a sledování infekce koronaviry. Mezní hodnota CRP: 40-50 mg/l.

Proč se CRP zvyšuje při onemocnění COVID-19

Jedním z možných vysvětlení tohoto jevu je nadprodukce zánětlivých cytokinů. Cytokiny bojují proti patogenům, avšak pokud je systém hyperaktivní, může dojít k poškození plicní tkáně. Produkce CRP je vyvolaná cytokiny a destrukcí tkání.6-8

Dodatečně byly hlášeny v závažných případech sekundární (tedy i bakteriální) infekce.9

CRP pomáhá utvářet klinický obraz

 • CRP je nespecifický marker infekce, zánětu a poškození tkání.10
 • Koncentrace vypovídá o závažnosti onemocnění.11
 • Nejvyšších hodnot dosahuje po 48 hodinách od začátku onemocnění2 → Zvažte dobu, kdy se objevily symptomy.
 • Poločas rozpadu je 19 hodin12-13 → Koncentrace se snižuje, když zánět u pacienta odeznívá a pacient se uzdravuje.

CRP

Přenosný přístroj QuikRead go® a snadno použitelné testy QuikRead go CRP umožňují flexibilní a rychlé kvantitativní měření CRP v různých typech zdravotnických zařízení.

Přečtěte si více na stránkách produktu

Literatura

 1. Chen et al. 2020. Lancet 2020; 395:P507-513.
 2. Mo et al. 2020. doi: 10.1093/cid/ciaa270.
 3. Gao et al. 2020 doi: 10.1002/jmv.25770.
 4. Wang et al. doi: 10.1093/cid/ciaa272.
 5. Deng et al. 2020. doi: 10.1097/CM9.0000000000000824
 6. Gabay C, Kushner I. Acute-phase proteins and other systemic responses to inflammation. N Engl J Med 1999; 340(6): 448-454.
 7. Vasileva & Badawi. C-reactive protein as a biomarker of severe H1N1 influenza. Inflamm Res 2019; 68:39-46.
 8. Huang et al. An interferon‐γ‐related cytokine storm in SARS patients. J Med Virol 2005; 75:185-194.
 9. Zhou et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020;395(10229):1054-1062
 10. Gabay C, Kushner I. N Engl J Med 1999; 340(6): 448-454.
 11. Shine B, de Beer FC, Pepys MB. Clin Chim Acta 1981; 117(1): 13-23.
 12. Pepys MB, Hirschfield GM. J Clin Invest 2003; 111(12): 1805-1812.
 13. Vigushin DM, Pepys MB, Hawkins PN. J Clin Invest 1993; 91(4): 1351-1357