Brand image

Moleculární Dx onkologie

Molekulární onkologie používá molekulární techniky pro detekci onkologických markerů z tělních tekutin a tkání. Molekulární techniky nabízejí přesnou a vysoce citlivou cestu, jak testovat onemocnění. Naše portfolio zahrnuje testy detekující onemocnění přes přes šablonu mRNA exprese.