Brand image

Hematologie

Hematologie se zabývá krví, studiem orgánů, ve kterých se krev tvoří a nemocemi v souvislosti s krví. Naše špičkové stolní hematologické analyzátory jsou založeny na mikrofluidní technice, která umožňuje snížit spotřebu činidel a objem vzorku. Tyto analyzátory malých rozměrů mohou být používány jak v primární péči, tak na akutních příjmech, v ordinacích lékařů nebo na dětských odděleních.