Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika na SARS-CoV-2

Molekulární test na koronavirus detekuje virovou nukleovou kyselinu, tzn. že identifikuje určité pro virus specifické geny, které dokazují, že virus je přítomen ve vzorku. Molekulární test se nejčastěji provádí ze vzorku odebraného z nosohltanu pomocí ohebného odběrového tampónu. Virus je přítomen na sliznicích zejména v časných stádiích onemocnění. Pozitivní výsledek molekulárního testu je velmi spolehlivým ukazatelem infekce. Nicméně, negativní výsledek zcela nevylučuje koronavirové onemocnění.